Vymazanie spoločnosti z obchodného registra

Nepotrebujete viac svoju spoločnosť, je Vám skôr na obtiaž, potrebujete sa jej zbaviť, vymazať ju z obchodného registra? A čím skôr, tým lepšie? Tak ste na správnom mieste, pomôžeme Vám zbaviť sa starostí s nechcenou spoločnosťou raz a navždy.

Výmazu, čiže zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa nevyžaduje, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo po skončení konkurzného konania nezostane v spoločnosti žiaden majetok.

Pomôžeme Vám pri zrušení spoločnosti a jej výmaze z obchodného registra, nezávisle na jej majetkových pomeroch, napríklad:

Zrušenie spoločnosti nie je jednoduchý proces, má istú svoju administratívnu i časovú náročnosť v žiadnom prípade však nie je nemožný. Pomôžeme Vám nájsť optimálne riešenie, aby ste dosiahli želaný výsledok pri minimálnych nákladoch.

Radi Vám odpovieme a pomôžeme na všetky Vaše otázky.


Klient navštívi len notársky úrad. Ostatné inštitúcie vybavíme my.

Ušetríme Vám množstvo času, námahy, vyhnete sa návštevám na úradoch s neistým koncom a v neposlednom rade sa vyvarujete zbytočných chýb, čím ušetríte svoje vlastné peniaze.

Využitím našich služieb sa vyhnete tomuto riziku a riadne ukončíte podnikateľské aktivity spoločnosti.

KONTAKTUJTE NÁS